Komunikat organizacyjny

ORGANIZATORZY:
Towarzystwo Sportowe MOSiR Bochnia
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni
Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Bochnia i Starostwa Powiatowego Bochnia

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
17.06.2023r. (sobota)
Hala Widowiskowo-Sportowa im. W. Stawiarskiego
ul. Ks. J. Poniatowskiego 32, 32-700 Bochnia

PROGRAM ZAWODÓW:
9:00 – 10:00 – waga dla kategoriach wiekowych U-9 i U-11
10.00 – 11.00 – weryfkacja, losowanie, rozgrzewka
11.15 – rozpoczęcie walk w U-9 i U-11
dekoracja zwycięzców na bieżąco po zakończeniu walk w poszczególnych kategoriach wagowych
12:30 – 13:30 – waga w kategoriach wiekowych U-13 i U-15
ok. 14:00 – rozgrzewka i rozpoczęcie walk w U-13 i U – 15
dekoracja zwycięzców na bieżąco po zakończeniu walk w poszczególnych kategoriach wagowych

KATEGORIE WAGOWE:
U – 15
DZIEWCZĘTA: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70kg.
CHŁOPCY: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90kg.

U – 13
DZIEWCZĘTA: 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63kg.
CHŁOPCY: 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73kg.

U – 11 i U – 9
Kategorie wagowe zostaną ustalone w dniu zawodów.

Wszyscy trenerzy zobowiązani są do oddania wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody rodziców na udział zawodnika/czki w zawodach (dokumenty w załączeniu).

OPŁATA STARTOWA:
60 złotych od zawodnika zgłoszonego drogą elektroniczną do dnia 15.06.2023r.
70 złotych od zawodnika zgłoszonego po terminie lub w dniu zawodów.
Startowe płatne gotówką w dniu zawodów lub przelewem na konto: Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia
BANK PEKAO SA I O/Kraków F. Nr 1 w Bochni
05 1240 5208 1111 0000 5475 7772

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia dokonują trenerzy tylko drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: registraton.tsmosirbochnia.pl.
Rejestracja możliwa jest do czwartku 15.06.2023r do godz. 21.00.
Po tym terminie rejestracja możliwa wyłącznie w dniu zawodów.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.
Wymagana zgoda na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych zawodników.

KONTAKT:
Kierownik zawodów: Sabina Bajda tel: +48 604 435 977 (RUS)
Kierownik techniczny: Sebastan Serwiński tel: +48 604 409 625 (ENG)
e-mail: judobochnia@gmail.com

NAGRODY:
Medale i dyplomy za miejsca I – III, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników, puchary dla klubów w klasyfkacji drużynowej, łącznie dla wszystkich grup wiekowych za miejsca I – V.

INNE INFORMACJE:
Turniej punktowany do rankingu MZ Judo.
Walki rozgrywane będą na 6 matach, systemem grupowym i pucharowym.

Czas walki:
3 minuty U – 15 (dogrywka – bez limitu czasu).
3 minuty U – 13 (dogrywka – 1 minuta Golden Score + Hantei)
2 minuty U – 11, U – 9 (dogrywka – 1 minuta Golden Score + Hantei).
U-9, U-11, U-13 zakaz stosowania KANSETSU-WAZA (dźwigni) i SHIME-WAZA (duszeń).
W przypadku 2 zawodników w wadze – walka do 2 wygranych.
Limit zgłoszeń do 500 zawodników.
Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie w U-15, U-13, U-11.
Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia spoczywa na Klubach, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.